niedziela, 27 lutego 2011

Pop stars in the Hive - My gangs: EschersDziś wpis krótki niestety.
Miał być battle raport z długiej i żałośnie mało skutecznej wymiany ognia mych Guildersów z Cawdorem  ntka. Niestety zdjęcia wyszły tak fatalne, że się do niczego nie nadają.. A wynik gry tak rozpaczliwie (szczęście pobitewne vs pech ) nierówny, że postanowiłem odpuścić.
 Za to trochę modeli.
Moje gangi: Escherki.
Pierwszy gang który zakupiłem w 1996 kilka miesięcy po wyjściu Necromundy i długo tylko nimi grałem, niestety z powodu niemożności dostania modeli tylko boksem. W zeszłym roku udało mi się w końcu nabyć ostatnia brakującą. Od początku były ze 3 razy przemalowywane, ale wreszcie po tym jak spróbowałem żółtej farby foundation udało mi się osiągnąć efekt jaki marzył mi się od początku.
Today entry is a bit short. Instead of battle report of latest Guilders against Cawdor (which was  exciting to play, but such festival of mistakes and bad luck while making  great game makes bad reports and most importantly  my photos vere inadequate for posting ;( 
So few photos of my Eschers.
I bought first of them around 96 close to their release, but finally got last of the set last year. They were repainted few times but after discovering citadel foundation yellow I’ve manage to acquire effect i was aiming from my day one with them.


I refleksja, zawsze się zastanawiałem, kogo przedstawiają modele takie jak Escherki, wych elfki i temu podobne. Podejrzewałem punkówy albo gotki, albo gwiazdy porno lat 70 tych, ale ostatnio przejrzałem na oczy..
To gwiazdy pop!!!
And a thought, Iv been always wondering whose models such as Eshers and Witch elves and such are supposed to portrait. I suspected Goths or punk chick or porn stars of the 70 ties.

But now i had epiphany – they are Pop stars !!

Juvice z milisaurem Milusiem/ Juves with domesticated giant Milisaur Fluffy

czwartek, 10 lutego 2011

Battlefront Train / Krótki wpis rozwiewający wątpliwości.

Na dniach Battlefront wypuści model polskiego pociągu pancernego z września 39.
Wobec wątpliwości, a zwłaszcza niewiary w jego historyczna poprawność postanowiłem napisać kilka słów o tym, i  co dokładnie ma przedstawiać..
Po zakończeniu wojny z Bolszewikami postanowiono zredukować ilość wszystkich środków walki, w tym pociągów pancernych. Podjęto decyzję o pozostawieniu w służbie tylko najlepszych i najnowocześniejszych jednostek, a jednocześnie zdając sobie sprawę z technicznej dominacji sowieckich wagonów opartych na 4 osiowych pullmanach i posiadających 2 wierze artyleryjskie pozostawione w służbie znacząco zmodyfikować.
Pierwsze nowe konstrukcje powstały już w październiku 1920. Zbudowano wtedy pociąg nazwany Generał Veygand, ostatecznie wprowadzono do służby jako Generał Sosnkowski.
Wagony artyleryjskie spełniały wytyczne dowództwa jednak nie były tak doskonałe techniczne jak sowieckie oryginały oraz nie miału 360 stopniowego pola ostrzału. Były to wagony Typu I których konstrukcji po testach i ewaluacji postanowiono nie rozwijać i był w nie wyposażony tylko jeden pociąg – Generał Sosnkowski właśnie PP 13 we wrześniu 39.
Wagon Typu II/ Type Ii notice difference in   turret mounts
W 1921 roku konstrukcję znacznie udoskonalono i pojawił się wagon Typu II. Zbudowano 5 takich wagonów i wyposażono w nie pociągi Danuta (PP11) i Poznańczyk (PP 12). Były to znacznie lepsze konstrukcje o pełnym polu ostrzału z wierzy, jednak pola ostrzału ckmów  i kształt pancerza pozostawiały sporo do życzenia. Dlatego zaprojektowano ostateczną i najdoskonalszy model typu III, który posiadał ulepszony kształt i oraz połączenie stanowisk ckmów z drzwiami wejściowymi, co pozwalało strzelać wzdłuż osi pociągu. W wagonach było tez miejsce na silniki – czyniące z nich wagony motorowe, jednak niestety silników nigdy nie zamontowano. W 4 zbudowane wagony wyposażono pociągi Śmiały (PP 53) i Piłsudczyk (PP 52).
Podstawową różnica w konstrukcji wagonów typu II i III było to, że wierze wagony Typu II nie znajdowały się w tym samym poziomie, natomiast w wagonie typu III były rozmieszczone symetrycznie. 
Type III with doors open
 with Model Battlefrontu posiada właśnie wagony Typu III. Więc jest przedstawieniem jednego z dwóch bliźniaczych pociągów Piłsudczyka lub Śmiałego, z niewielkimi modyfikacjami może być tez stosowany jako sowiecki pociąg pancerny NKWD oraz Panzerzug 21 Wehrmachtu i służyć w bojach praktycznie do końca wojny.
W ogólnej ocenie model jest bardzo dobry - dużo lepszy niż się spodziewałem . Nie jest to model  skalowy ale jako model do gry jest świetny. Jedyne co mnie niepokoi to cena i rozmiar.

Soon Battlefront will release its model of Polish armored train for 1939 campaign.

Meeting   contrary opinions and disbelief as to its historical accuracy i decided to write few words to clarify this subject.Type III, symmetrical mounted turrets at the same height
After end of war with soviets  Polish HQ decided to demobilize most of the armored trains leaving only those of most modern construction. At the same time decision was made to upgrade of rolling stock with the lessons learned from fight against and with captured soviet modern , two canon armored cars on pullman type carriage.

First new construction was built in October of 1920 (christened General Veygand but it entered service as General Sosnkowski.) After evaluation decision was made that its cars – based on soviet models but lacking 360 degree field of fire were inadequate – This 2 cars were  marked as Type I. Generał Sosnkowski with Type I cars was fighting in September 39 as PP 13.

Type III door open enabling fire along the line of the train
In 1921 appeared new, genuine polish construction of  Type II cars with 360 deg. field of fire. Of 5 Type II cars built, 2 trains were equipped: Danuta (PP11) and Poznańczyk (PP 12). Evaluation of these new construction model revealed that some upgrades were still needed. So shortly after the Type III was born with machine guns mounted in large doors that allowed to fire them when in open position giving much better field of machine gun fire to the front and back of the train. Another improvement was spot for engines, making Type III motor car. Unfortunately engines were never delivered or mounted in them.... 4 cars of this type  were build and 2 trains equipped: Śmiały (PP 53) and i Piłsudczyk (PP 52). Basic visual difference between type II and III was way of the turet s were mounted on a car.  Type III turrets were mounted at the same level in symmetrical manner, and in Type II one turret was placed at the top of the wagon and second one lower (car was not symmetrical higher at one sid and lover at the other).
Battlefront model have Type III cars, and corresponding assault/ command car. So its not „any polish train” but Polish train “Śmiały” or “Piłsudczyk” (PP 53 Śmiały fought in best known battle of Polish armored trains at Mokra ) .  But additionally it could serve as NKWD armored train in soviet service in 1941 (sad fate of Śmiały) and even as ( even more sad fate) Panzerzug 10 or 21 in German service up to end of 1944.
Model is very nice representation of a train in fact its much better than I anticipated, my only fears are its price and scale. 


poniedziałek, 7 lutego 2011

Fate of KuK Armored Trains/ Los CK pociągów pancernych

Przed wspomnianą reorganizacją roku 1917 Armia CK straciła oficjalnie jeden pociąg pancerny, kilka innych skreślono w 1917 roku z aktywnej służby. Nieznany jest los improwizowanych i wąskotorowych pociągów.
Pierwsze pociągi stracone przez KuK był improwizowanymi składami z lat 1914 oraz jeden ł zdobyty przez Rosję w 1915 roku w kapitulującym Przemyślu (jednak nic na jego temat nie wiadomo, nie był też żadnym pociągiem z oficjalnym numerem, bowiem ich los jest znany).
Z pozostałych pociągów:
Jugosławia zagarnęła pociąg numer III (typ MAV 1917)
Węgry IV, VII oraz wycofany w 1917  Nr XI (nowoczesny skład z wagonem motorowym konstrukcji Kapitana Schobera) wraz z elementami wycofanych I, VI, VII i VIII (połowa składu długiego VIII pozostała po reorganizacji).
Czechosłowacja: 28 października 1918 Wycofany w 1917 numer II oraz wagony z VI i VII.
Z wymienionych pociągów w krótkich walkach między Węgrami a Czechosłowacją, czesi zdobyli pociąg nr VII oraz prawdopodobnie wagon z pociągu VIII w sierpniu  1919 interweniując przeciw Węgierskiej Republice Rad.
Do końca nie ma pewności co dokładnie wpadło w ręce polskie – Według Wolfganga Sawodnego były to czynne pociągi III i VIII (jednak elementy numeru VIII przypisuje też Węgrom).
Zarówno pociągi II i VIII były dużymi pociągami typu MAV (czyli składały się z 2 wagonów artyleryjskich , 2 lokomotyw oraz wagony z ckmami każdy) tak więc możliwe, że Węgrom dostała się druga połowa starej VIII, Nie wiemy co się stało z drugą częścią starej III.
Już od stycznia 1918 działała w Krakowie tajna organizacja założona przez porucznika armii Austro Węgierskiej Antoniego Stawarza oraz kolejarza Jana Badziocha. - Polska Organizacja Dywersyjna. Składała się ona z Polskich żołnierzy stacjonujących w Krakowie pułków, harcerzy oraz kolejarz y i dezerterów ukrywających się w Krakowie. 30 Października na zebraniu ustalono, że 31 rozpocznie się rozbrajania Austro-Węgrów i przejmowanie miasta.
Mimo 12 tysięcznej załogi Krakowa 60 członkom organizacji Stawarza przy pomocy ludności Krakowa i harcerzy  udało się zdobyć bez walki koszary i cytadelę oraz  internować rozbrojona Austryjacką załogę..
Na 31 października zaplanowano także próbę zdobycia bocznicy kolejowej na Prokocimiu w której stacjonował Austryjacki pociąg pancerny. Oddziałowi dowodzonemu przez Badzioch udało się rozbroić strażnicę żandarmerii jednak pociągu, który wyruszył na patrol nie było na stacji. 1 listopada zlokalizowano pociąg i w krótkiej nocnej  walce otoczyła go i zdobyła grupa pod dowództwem Wojciecha Marszałka. Jedyną ofiarą tego starcia był Austro Węgierski dowódca pociągu, który odmówił złożenia broni.
Zdobyto:
Dwie lokomotywy pancerne MAV serii 377 (numery 377.117 oraz 377.402)
Dwa pancerne wagony artyleryjskie MAV (141164 oraz 141455)
Dwa wagony z ckmami MAV (140866 i 150060)
Według Dokumentów polskich zdobyto pociąg pancerny typu V lub ze składu 3 dywizjonu pociągów pancernych ( pod koniec wojny Austro-Wegrzy wprowadzili pionierskie łączenie pociągów we zdolne do wzajemnego osłaniania się dywizjony po 2 pociągi typu 1917)
(Sawodny twierdził, że w polskie ręce dostał się jeszcze jeden wagon z ckmami – jednak Polskie źródła milczą na ten temat).
By był to pojedynczy pociąg typu V występuje w nim nadprogramowy wagon z ckmami. Prawdopodobnie były to więc spięte dwa pociągi 3 dywizjonu.
Następnym razem – na ratunek : „Odsiecz” i narodziny „Śmiałego”


Before aforementioned reorganization in 1917 KuK lost officially lost single train (IX) More than half of trains were removed from active duty in reorganization and scattered at many train depots across Austro-Hungary. Fate of the improvised and small gauge trains (used in Bosnia) is unknown. Most of  early war improvised trains were lost in Galitzian war in 1914 and last one in besieged Przemysl.
In 1918 after collapse of Austro – Hungary:
Yugoslavia took number III (MAV 1917 type)
Hungary active trains No  IV, VII and removed from service in 1917  No XI (most modern but non standard train of Captain Schober construction with first independent motor wagon built in 1915)  and elements of old numbers I, VI, VII i VIII (probably half of old long MAV train).
Czechoslovakia: 28 October 1918 Czechs took old No II in Prague and wagons from z VI and VII.
In short Czechoslovakian intervention in red Hungary in August 1919 Czechs captured from Hungarians further train No, VII and elements of old No VII.
As to what exactly fell into the polish hands remain some mystery. According to Wolfgang Sawodny they were active trains No III and VIII. (Both III and VIII were large MAV trains consisting both of 2 Armored artillery cars, 2 armored MAV 377 locomotives and single machine gun car.) So probably parts of No VIII that fell in Hungarian hands was locomotive and armored artillery car of old long VIII, fate of remaining parts of old III remains unknown..


Since January 1918 secret organization of soldiers, rail workers, boy scouts  and hiding deserters was functioning in Kraków organized by lieutenant of KuK army  Antoni Stawarz and railman  Jan Badzioch. POD – Polish Diversion Organization  . At 30 October Stawarz decided to start disarming Austria-Hungarian occupants and take control of the city next day. In spite of 12 thousand soldiers stationing in Kraków citadel 60 man of Stawarz’s organization with mobilized citizens and few Czechs and Slovaks captured barracks and citadel without combat, and disarmed and interned whole KuK personnel.
Also at 31 October movement against train depot at Prokocim with stationing here Armored train was made. Rag tag unit of 80 rail workers and deserters  under command of Józef Badzioch disarmed Military police unit, but the train disappeared It was soon located at patrol and at night of 1 November surrounded by small unit under command of  Wojciech Marszałek (standard KuK train crew was  listed as 48 man and officer for single train – so it was probably close to 100 men in the train itself). Single casualty of that combat was Austro-Hungarian officer that refused to surrender
Poland took:
Two armored locomotives of MAV series 377 (numbers 377.117 and 377.402)
Two armored artillery cars of  MAV type (141164 and141455)
Two machinegun cars of MAV type (140866 and 150060)
According to polish documentation –or 3 Division of armored trains was captured ( Close to the end of the war KuK formed their trains it two train Divisions capable of mutual support. Division consisted of two trains after 1917 reorganization.
(Sawodny claims that there was one more armored wagon (machine gun car) that fell into polish hands but Polish sources are silent on that matter, and in situation of lack of everything and concrete armored trains it would be n asset worth mentioning if present).
I believe train described as 3rd Division or type V train was in fact two trains of 1917 type (consistent with captured elements) combined and moving as one unit.


Captain Schober's modern armoured train - first motorwagon at the front/ Improwizowany pociag kapitana Schobera z pierwszym wpancernym wagonem motorowym z 1915. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...