niedziela, 30 października 2011

Gwendolyn in Peril finished ! and some WIPs

Seond miniature Ive sculpted (without head obviously, because I am far from face sculptures..) painted. She will be representing Escher prisoner in Rescue missions (i have plans for captive for each gang)
Druga figurka którą wyrzeźbiłem wreszcie pomalowana - Escherski wiezień - planuje taka dla każdego gangu ale to plany na lata :)
Second my take on true scale marine. It was fast and dirty project for fun but i have to say that i like the guy :> Ive newer have that much fun with marines since i left elementary school (well to be honest Ive newer liked them so i choose Alpha legion - old school )


WIP on my Hive Mercenary
Bardzo powoli posuwa się malowanie mojego hive najemnika.
And if someone is interested this is first mini Ive sculpted (that time on imperial guard dolly). Inspired by Inquisitor monk with hammer. I jeśli ktoś byłby zainteresowany pierwsza figurka jaką wyrzeźbiłem - Mnich z młotem  wzorowany na modelu z Inkwizytora.


And few Edar i am repainting (with old school headless  farseer I had to re head fast and dirty :)
I na koniec kilku eldarów których w ramach odpreżenia przemalowuje i bezgłowy Farseer najstarszego typu któremu musiałem dorobić głowę 

niedziela, 23 października 2011

"Relief" and the Bold is born Smiały story pt III/„Odsiecz” i narodziny „Śmiałego”

Casus belli for a war in Eastern Galicia was armed action of Ukrainians on 1st of November 1918. In well prepared action about 1500 soldiers took Lvov capitol of eastern Galicia without much of resistance. Weak and unprepared Polish units were able to keep west part of the city but were removed from every strategically important point.

As Lvov was one major polish city (probably 70% of almost 200 000 citizens were polish) reaction of forming Poland was inevitable.

Captured Train was included in group of maj. Julian Stachniewicz along with 470 soldiers of 4th and 5th legionary regiments, six machine guns and battery of 4 field cannons. At 5 of November group moved from Krakow in the direction of Przemysl which has been meanwhile captured with its citadel by Ukrainians.

On the way in Bochnia captured train was split in two and christened PP1 Piłsudczyk comanded by captain Wilk-Wyrwiński and PP2 Śmiały commanded by Lt . Jerzy Lewandowski

At 10 th of November Śmiały raided Przemysl successfully and with its support Ukrainians were removed from Przemysl before evening of 11th.
My finished model of kanonwagen for Śmiały

Bezpośrednią przyczyną działań wojennych w Małopolsce Wschodniej było zbrojne wystąpienie oddziałów ukraińskich we Lwowie 1 listopada 1918 r. W dobrze przygotowanej akcji wzięło udział około 1500 żołnierzy ukraińskich, którzy praktycznie bez oporu opanowali większość miasta wraz z ważniejszymi obiektami. Słabe i nieprzygotowane do walki oddziały polskie zdołały utrzymać się do końca dnia w zachodniej części miasta oraz w kilku podmiejskich redutach obronnych.
Zdobyczny pociąg pancerny włączono w skład grupy majora Juliana Stachiewicza, liczącej 470 żołnierzy z 4 i 5 pułku piechoty legionowej, sześć ciężkich karabinów maszynowych i jedną czterodziałową baterię armat polowych. 5 listopada grupa ta wyruszyła w kierunku Przemyśla. 
Pociąg pancerny po dotarciu do Bochni została podzielona na dwie jednostki - PP nr 1 „Piłsudczyk” pod dowództwem kpt. Wilk-Wyrwińskiego i PP nr 2 „Śmiały” pod dowództwem por. Jerzego Lewandowskiego.

„Śmiały” dokonał 10 listopada udanego wypadu do Przemyśla, a dnia następnego wspierał z dużym powodzeniem polskie działania w twierdzy. Po dwudniowych walkach 11 listopada oddziały polskie opanowały Przemyśl.
 
Since 12 th much stronger battle group commended by col. Michal Karaszewicz-Tokarzewski was being formed to revive Lvov locked in urban combat of weak polish forces and many volunteers (including many youths and students of who were later christened Lvov eaglings ).

Battle group gathered in Przemysl numbered around 1500 men at 18th November.

Most important was an element of surprise and fast tempo of attack making it difficult to Ukrainians to form prepared defence.

First Śmiały raided railway up to Medyka as scouting by combat and was successful without meeting any organized defence able to sop it.

In the evening whole group were loaded into 6 trains and included both armored trains Śmiały and Piłsudczyk. Leading element was PP1 Śmiały which was strengthened by some elements of PP 1.

Smiały was commanded by Captain Ludwik Hickiewicz and its crew consisted of 6 officers (including later commander Lt Małagowski) and 106 NCOs and soldiers including pioneer team for rail works.

Od następnego dnia zaczęto w Przemyślu organizować silniejszą grupę bojową pod dowództwem podpułkownika Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. łącznie grupa liczyła około 1500 ludzi.
Liczono przede wszystkim na element zaskoczenia i szybkość przerzutu własnych wojsk, który uniemożliwiłby żołnierzom ukraińskim zorganizowanie skutecznej obrony. Słuszność takiej decyzji potwierdzał wypad „Śmiałego” w dniu 18 listopada z Przemyśla w kierunku Lwowa. Załoga pociągu pancernego zabrawszy ze sobą trzy plutony piechoty i saperów, skierowała się do Medyki celem rozpoznania i oczyszczenia trasy kolejowej. Po udanej akcji pociąg wrócił do Przemyśla.
Po południu 18 listopada całość sił ekspedycyjnych rozpoczęła załadunek. Konwój składał się z 6 pociągów transportowych poprzedzanych przez PP nr 2 „Śmiały”, którego dowództwo objął kpt. Ludwik Hickiewicz. Obsadę pociągu PP2 „Śmiały” tworzyło 6 oficerów oraz 106 podoficerów i szeregowców, w tym pluton saperów mających naprawić zniszczone tory i mosty. PP nr 2 „Śmiały”, stanowił główną podporę pancerną grupy i kosztem PP nr 1 został mocniej dozbrojony.
Śmiały at Main Railstation in Lvov
Trains mission was to clear the rail and protection of whole group in transit by territories occupied by Ukrainians. Expedition called „Relief” left Przemysl at 5 AM 19 November. After traveling 30 kilometers it was attacked by artillery near Sądowa Wisznia but shelling was ineffective. Around 2 PM at 20 th Relief reached Main station in Lvov. Then full of armed Austro Hungarian units that not participated in fights in the city but in Polish hands.


Polskie pociągi pancerne miały za zadanie torowanie drogi i ochrony przerzutu całej grupy przez obszary opanowane już przez wojska ukraińskie. 19 listopada około godziny 5.00 ekspedycja wyruszyła. Po przebyciu około 30 km w okolicach Sądowej Wiszni pociągi zostały ostrzelane przez artylerię ukraińską, która jednak nie uczyniła strat wśród transportowanych oddziałów. Konwój nie niepokojony już przez wroga dotarł 20 listopada o godz. 14.00 na Dworzec Główny we Lwowie.

Earlier post in Śmiały history :

Śmiały story pt 1

sobota, 15 października 2011

The Dawn of PolandFirst noted ruler of Poland is dux Mieszko founder of  the Piast dynasty. His birth land was teritory around  Gniezno in western Poland near today Poznań.  We don’t know many thing about him, and even his predecessors names we know only from sources 100 years younger, but we know he was ruler of Slavic tribe or group of tribes called Polans.


Forest people - Psiloi element
What is sure, is that Mieszko after some negotiations baptized himself and whole country with the help of Bohemian king. Taking Christianity was political choice, not religious, and taking it through Bohemia was meant (with success) to bypass Holy Roman Empire political control over soon to be created first polish Christian metropolis, and to have here appointed Bishop of non German origin. It was bold decision and well executed. Polish church was never subject to German rule and under direct oversee of Pope (unlike for ex Bohemia), it took political weapon of Christianization from Emperor and his barons hand (which was very real threat because Christianization by the sword was deemed only right way to do it) and it legitimized aggressive expansion onto pagan territories.

Baptism of Mieszko and his court take place in 966 together with his wedding with Bohemian princess Dobrava.

Next what we know about him are his wars.
Retainers


In 967 he took control of Pomerania conquering Weneds and grave Wichmann in decisive battle.

In 972 Mieszko beated forces of grave Hodo in battle of Cedynia about which I wrote before (first battle of Polish forces we know something about).

Somewhere in 970 ties he took Grody Czerwińskie – Group of cities in Russ border.

In 974 he was part of opposition against rule of Otton II and supporter of his opponents for a throne. In 979 Otton II invaded Poland but was unsuccessful and leave without any gains. In 980 Otto II and Mieszko signed truce and he married his second official wife (he removed many pagan wives before marriage with Dobrawa) daughter of grave Dytrick of Northmak of Holy Roman Empire. 

In 980 ties he was allied to Eric king of Sweden against Denmark’s king Harald Bluetooth and his son Svein Forkbeard and they were victorious and beated the Danes in unknown battles.
Mieszko and his guards, Polish forces did not use banners then


After Emperor Otton II defeat in Italy, in 983 great Slav rebellion against German rule break out and was successful in establishing West Slavic country of Wielets and Obotrites for next 2 centuries. Meanwhile his political party in German backed the Quarrelsome claim to throne against young Otto III heir of deceased Otto II but switch sides around 985 and sided with Otto III as pagan  Slavic rebellion was dangerous to his rule and fought with Saxons against pagan west Slavs. In 986 he was for sure ally of Otto III and his mother Teophano. Probably around this time he conquered  Lesser Poland with Krakow – country of Vistulans (but we are not sure when exactly country of Vistulans became part of Poland) and Silesia (year 985 is year of creating few Slavic cities in Silesia including Wrocław [Breslau]) from the Bohemians now sworn enemies of Mieszko.


All 3 cavalry elements with Mieszko as general


Close before his death he issued document known as Dagome iudex (first know Polish document), in which he declared his whole country allegiance to Pope – it is very important as he list all territories subjected to his rule, so we know exactly what was in its borders.

We are not sure why he is called Dagome here, hypothesis says it has something to do with his Christian name, but we are really not sure, similarly we are not sure what was the meaning of his name Mieszko with many versions in documents of the time like Mesco, Mieszk, Mieszka, Misika, Mieszek, Mysko. We know for sure that he died in 992 of old age. And that he left his country to three sons Boleslaw, Lambert and Mieszko and Boleslaw known as the Brave later first crowned king of Poland took control over whole country.

Archers , 4  elements of 3 Bw
 Earlier post about battle of Cedynia, First known victoryof Poland and Early Polish army

 Next time last 4 elements of the army and the times of Boleslaw the Brave !

PS: All models are QR miniatures, from Army of Mieszko - Early Polish DBA set.
and few of riders have small conversion work done on them (Two spear men made from axe wielding cavalryman, one extra bow  and two chain mask on the helmet) to make them more uniqie.

czwartek, 6 października 2011

Infinity Nomads

 Today something different - Infinity Nomads, Ive painted so far.
There are out there some models with better sculpting, some of better casting but they are rare, singles and are made from resin. Corvus Belli with Infinity line is giving best of the best quality in sculpting and its consistent. You can argue about few poses or oldest models, but Infinity line is just Top stuff on the market.
Anime stylizations could not be to everyone taste (I don't like anime to much) but they are not big eyes small mouths and ridiculous weapons anime, but Hi-teh Ghost in the Shell style.

Alguaciles basic infantry
Dzisiaj coś z innej beczki Infinity
Moi pomalowani Nomadowie
Mobile Brigada Power armors
Corvus belli w linii modeli Infinity wyprodukował coś, co moim zdaniem nie ma pod względem jakości konkurentów. Trafiają się modele lepiej wyrzeźbione i lepiej odlane, ale to pojedyncze sztuki, i z żywicy, tu mamy najlepiej wyrzeźbioną i wykonana linie modeli na rynku, bez dwóch zdań. Są prześliczne. Można się czepiać kilku wczesnych modeli, trzeba dziwacznych niekiedy póz, ale ogólnie to top topów. Nikt inny nie produkuje w metalu takiej rzeźby z taka ilością szczegółów .

Zero camouflaged infiltrator

wtorek, 4 października 2011

II/32 Later Carthaginians

Today less history more photos :>
This is my first painted army for DBA II/32 Later Carthaginians. They were finished earlier this year (and i have few alternative elements that are still in their silvery nakedness, and it lacks a camp..) to playable standard.

Dziś Mniej historii a więcej obrazków. Moja pierwsza armia do DBA (zostało jej kilka niepomalowanych elementów alternatywnych, ale tak ogólnie to jest gotowa do gry - tylko obozu brakuje).

Elementy Kartagińskie, kawaleria z Hannibalem oraz Piechota afrykańska i święty zastęp i oczywiście morderczy choć dość ahistoryczny Olifant (Słonie afrykańskie leśne które występowały w armii kartagińskiej były za małe pod takie wierze, choć ulubiony słoń Hannibala nazywał się Syryjczyk i prawdopodobnie był Syryjskim leśnym, który już mógłby takie coś nosić.. ale szybko zdechł ;(  Niestety jego uszy wskazują na afryke jako miejsce urodzenia.
Carthaginian elements African infantry with sacred band and Cavalry with Hannibal himself  and Elephant. Elephants in Carthaginian army were African forest elephants (now extinct) much smaller from Indian elephants of Successsor states and do not carried towers, but favorite elephant of Hannibal himself was called Syrian - some scientist claim that he could be of now extinct Syrian breed - that shared morphology with Indian elephants - so lets cal this one Syrian :> Unfortunately Syrian died soon after crossing the Alps ;( Unfortunately his ears clearly points to africa as place of origin Jazda numidyjska oraz numidyjscy lekkozbrojni. Sprzymierzona elitarna kawaleria Hannibala która pozwalała mu na dokonywanie manewrów jak pod Kannami. W momencie kiedy utracił na rzecz Rzymian mozliwosć jej zaciagu, przegrał bitwę pod Zammą oraz całą wojnę.

Numidian cavalry and moorish Psiloi. Elite Numidian cavalry was spear of Hannibal's forces. As long as he has Numidians on his side he was winning brilliant victories, when he lost it he lost battle of Zama and whole war..Piechota Galijska, która tworzyła największy kontyngent w armii Hannibala w Italii.
Gallic Infantry. Its composed most of his army in Italy. Was later rearmed as his africans veterans with captured Roman equipment.


 And last element is of Iberic infantry, Hannibal fought successful wars in Iberian peninsula and conquered most of Iberic and celtiberic tribes from the coastal regions and sometimes much further into Iberia proper before invasion of Italy.

Piechota iberyjska. Hannibal toczył liczne kampanie w na półwyspie iberyjskim przed wyruszeniem do Italii. Podporządkował wiele ludów Iberyjskich i Celtibrów. 


And full army in its 12 element glory.
All models are Corvus Belli. Very nice if somewhat smallish folk. DBA army set, They are nice and paint very nicely.
What bugs me is i cant find similar in size and quality Republican Polybian Romans to trash them with it... 
I would be glad for any suggestions.
Best looking i saw are Xystons but they dwarf my Carthaginians in unpeasing way. 


Modele to zestaw Armia DBA z Corvus belli. Ekstra modele i świetnie się malują, tylko ciut mali.
Planuje przeciwstawić im Rzymian, ale nie widziałem podobnej jakości w podobnej skali. Xystona są śliczni ale przy nich 
moi  Kartagińczycy to punickie karzełki..

niedziela, 2 października 2011

Blast from the past

Blast from the past.
Ive decided to try  GW washes with a models Ive painted around 1996.Ostatnio postanowiłem wypróbować nowe washe GW na starutkich modelach które pomalowałem około 1996.
Egzarcha był wtedy tylko popodkładowany .Efekt jest bardzo zadowalający !

Exarch/Autarch was only undercoated coated at the time. He is painted with basecoat of Rooting flesh and blue wash
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...