środa, 6 lutego 2013

Modern Spearhead - First date


Here is write up and photos of my first game of Modern Spearhead (and Spearhead rules as a whole). It was first date battle with which I and Spearhead sniffed each other and tested theoretical rules on the field, so i kept it simple. Some models are unfortunately proxies because i had not painted them jet and decided that NATO symbols are better than bare metals..
Scenario was simple - To free city of Grossenburg held by Infantry battalion supported by armor by with force of 2 tank battalions and mechanized infantry battalion supported by Gunship flight. I decided to skip fancy stuff like artillery, airplanes and such, but could not resign from my favorite Mi24 :) The year is 1982.. Disclaimer, I am sure to break some rules or forget something, thats Ok, this was lesson in basics, now back to re read the rules.

Oto moja pierwsza przygoda z systemem Modern Spearhead. Jako, że miała to być wyraźnie testowa potyczka starałem się utrzymać grę w jak najprostszych ramach. Cześć jednostek to ostrzegam proxy, bowiem nie udało mi się pomalować i wolałem karteczki z oznaczeniami natowskimi niż latające wszędzie mikrusie pojazdy. Scenariusz był bardzo prosty 2 bataliony sowieckich czołgów wspierane batalionem zmechanizowanym na BWpach i skrzydłem Mi 24 miały "wyzwolić miasteczko GrossenBurg z kapitalistycznej nazistowskiej okupacji w 1982 roku. ostrzeżenie: na pewno zapomniałem o jakichś zasadach lub przekręciłem inne, ale jako że gra miała przetrenować podstawowe mechanizmy nie ma problemu, teraz zasiądę do powtórnej lektury podręcznika i następna bitwa będzie bliższa literze zasad, a tę zostawiam duchowi :)

Here is battlefield Oto pole bitwy
Defenders of peace
OPFOR (Proxfor ? )
In Spearhead rules, you actually have to plan your battle before it starts. You have to draw attack lines on the map of the terrain, and HQ units of each battalion need to always stay on the imaginary line drawn in terrain, and realize your orders despite you later will. So if they have attack order they will attack, no mater what - that means that HQ stand has to move minimal distance in direction shown on map. You can try to change one order per turn but its difficult (5+ on d6 for Soviet side). that what really drawn me in to Spearhead. Command system is simple but restrictive and show battlefield friction.
Here i had to issue two orders, to move reserves and to switch attack route of T 55 battalion from Kleindorf to Grossenburg. But Germans were on defense orders, they did not move as an unit, but separate platoons could move in command radius (6 inches for these battalions ). Helos are treated differently, you have to nominate attack way point and they are free to flight and seek targets in area around it for 4 turns, you could specify turn of entrance and pre plan waypoint, or call them inn by FO unit (I decided to pre plan to make it simpler this time).

W Systemie Spearhead by ruszyc jednostkę musisz zaplanować ruch na mapie przed bitwa lub wydać skuteczny rozkaz w trakcie (zmiana i wydawanie nowych rozkazów nie jest łatwa, w przypadku Rosjan można zmienić jeden rozkaz na turę po wyrzuceniu 5+ na K6). Przed bitwa planuje się trasy przemarszy na mapce i potem Dowództwo każdego batalionu musi się trzymać raz obranej trasy (poszczególne plutony mają dowolność ruchu, byle były w strefie dowodzenia - w tym przypadku 6 cali od dowództwa) ale samo dowództwo z rozkazem ataku zawsze musi się poruszyć o minimalną ilość cali i nie może zboczyć z trasy. W tej grze musiałem wydac dwa rozkazy, atak rezerwowego batalionu zmechanizowanego, udał się za drugim razem w 2 turze) i nowy cel natarcia bataliony T55 - udał się od razu. Niemcy cała grę byli bez rozkazu-strzałki na mapie to znaczy, że mieli wydany rozkaz obrony, poszczególne plutony mogły się ruszać w zasięgu dowodzenia, ale HQ musiało tkwić w miejscu. Śmigłowce działają nieco inaczej. Ich czas pobytu nad celem jest ograniczony do 4 tur, a moge poszukiwać celów pewnym zasięgu od wyznaczonego Punktu centralnego ataku. Taki punkt może być preplanowany przed bitwa (jak w tym przypadku, by maksymalnie uprościć grę a zarazem mieć pewność, że Mi24 sie pojawia nad Grossenburgiem wyznaczyłem punkt i turę wejścia śmigłowców do gry) lub wyznaczony przez obserwatora wzywającego wsparcie lotnicze w trakcie gry zgodnie z potrzebą..
Starting orders are shown here Początkowe rozkazy

So lets talk battle, In first turn tanks pressed forward. While T55 in refused flank did not encountered opposition, lead T72 battalion of colonel Kurkov come under heavy tank fire from the hill and ATGM fire from the town itself.. Casualties were light but first salvo in Spearhead cooked my platoon outright (poor lieutenant Shewchenko !! My morale fell down. And Leopard had hull down position on that hill so they come of with just suppressions. Fortunately they failed to rally.  Fire is normally simultaneous in Spearhead but cartain kind of attack comes before others. Here stationary leopards shot first, blow up two platoons and suppressed another, and then ATGW suppressed 2 more. Than I concentrated on that hill suppressing 2 Leopards.. Fortunately i managed to rally two platoons and frightened Germans could rally none!
A  tak przebiegła sama bitwa.. Na prawej flance T55 Gruzina Meladzego szybko posuwały się w stronę celu nie napotykając oporu. Jednak na głównej osi ataku w T72 Pułkownika Kurkowa uderzyła nawała ognia czołgów leopard ukrytych na wzgórzu, oraz falanga PPK z obrzeży miasteczka. Pierwsza salwa ukrytego wroga rozniosła pierwszy pluton Szewczenki na strzępy ! Moje morale podupadło. Kurkow wydał natychmiast rozkaz kontrataku ! 
W Spearheadzie ostrzał jest w zasadzie symultaniczny - oznacza się zniszczona w danej fazie plutony, ale maja one prawo do odpowiedzi ogniem. jednak jest kilka następujących po sobie faz, w których strzelać mogą rożne jednostki. W tym przypadku stacjonarni Niemcy strzelali zanim biedny Szewczenko miał szanse powiedzieć: Agoń ! Ale jego towarzysze odpowiedzieli ! Niestety leopardy miały pozycję na wzgórzu dzięki czemu udało mi się tylko rozproszyć i przygnieść ogniem dwa plutony kosztem straty Szewczenki, drugiego plutonu i przygniecenia ogniem kolejnych 3.
After Turn1/ Po 1 turze

2nd Turn, Tura nr2
With 2 platoons suppressed  German commander decided to move some remaining second line tanks forward. Kurkov pressed forward, and Meladze took Kleinendorf with his T55. Then comes carnage! There were no spectacular knock outs on soviet side but 3 platoons were destroyed by attrition ( (Suppressed units cannot move or fire, and when platoon accumulates 2 suppression results it is destroyed). In response I managed to knock out 2 Leopard platoons. Than my Gunship arrived and suppressed one more platoon. So 2 down and 3 suppressed (2 from previous turn). But Kurkov battalion was above 50% loses and Kurkove decided to flee this slaughterhouse. No German units rallied..

Z dwom plutonami unieruchomionymi (jednostki pod ogniem nie mogą się ruszać ani prowadzić walki nim się nie zreorganizują) Niemcy rzucili swe czołgi na nowe pozycje, dzięki czemu dwa plutony straciły osłonę wzgórza. Meladze zajął niebroniony Kleinendorf, a Kurkow ruszył do przodu. Niestety nie był to dobry dzień dla pułku.. Żaden z plutonów nie wyparował jak Szewczenko, ale kumulujące straty wyeliminowały z walki kolejne 3 plutony - z czego dwa PPK piechoty z miasta(gdy jednostka jest przygnieciona ogniem/ rozproszona - supressed drugi raz nim się zreorganizuje jest niszczona). Straty Kurkowa w sumie osiągnęły 5 plutonów, ponad 50% wyjściowego stanu co wzywało do testu morale.. Ale Kurkow nie pozostał bierny, Jego ludzie zdemolowali dwa plutony Leopardów, a przybyłe z odsieczą Mi24 z Gwardyjskiego pułku szturmowego przygniotły ogniem kolejny. Batalion niemieckich czołgów szybo tracił zdolność bojowa, ale niestety ludzie Kurkova niewytrzymali tylu strat psychicznie i dali pola..Na szczęście Niemcy nie byli w stanie zewrzeć szeregów i żaden z plutonów się nie zreorganizował
patrząc na płonące czołgi towarzyszy ludzie Kurkowa postanawiają przemyśleć ten atak jeszcze raz.. Ale Leopardy ledwo się trzymają - jedynie dwa plutony są zdolne do walki
3rd turn / Tura 3
Left flank was almost lost with smoke of burning tanks and dying sound of retreating machines, but Major Golikov from reserve battalion reacted just in  time..(We should look closely this man career he is meant for Hero of the Soviet union!).
So i have fresh mechanized battalion on BMP and Meladze's T 55 reorganizing defensive position in Kleinendorf and choppers. Golikove pressed the attack to position himself for ATGW attack in the next turn. German were apathetic, only one platoon managed to destroy one of Golikovs BMP platoons. Only soviet shots flow from Mi24 and suppressed another Leopard unit (that was a mistake if I attacked suppressed stand it would be destroyed and forced them to check morale) while evading many AA missiles shot at it by infantry in the city.
 Lewa flanka była stracona. Słychać było jedynie jęki rannych, skwierczenie dopalających się czołgów i daleki warkot silników wycofującego się Kurkova - czy wszystko było stracone ? Nie! major Golikow z rezerwowego batalionu piechoty zmechanizowanej zareagował rychło w czas i wypełnił ta lukę (Nie traćmy tego dzielnego człowiek z oczu - to materiał na Bohatera Związku radzieckiego !). T55 Meladzego zreorganizowały się wokół zajętej wsi a Golikov ruszył by zając pozycje umożliwiające atak PPK na Leopardy w przyszłej turze. Przeciwnik był apatyczny, jednak jedyny groźny pluton leopardów wyeliminował skrajny pluton BWPów.. Śmigłowce rozproszyły kolejny pluton niemieckich czołgów (mój błąd gdybym zaatakował pluton już zsupresowany - zniszczyłbym go i zmusił Niemców do testowania morale)

4 Turn / 4 Tura
4th turn bring rout of battered Leopard battalion. After reaching position to attack Golikovs BMP unleashed volley of missiles and avenged last turn loses, but not before he destroyed another soviet platoon. Mi24 managed to suppress one of the unable to rally platoons and destroy it. German soldiers fled. But in response Infantry from the town managed to shot several ATGWs into BMPs double suppressing lead unit. Meladze reorganized and pushed towards the city !

Czwarta tura pozwoliła Golikowowi wykończyć i zgonić ze wzgórza batalion Leopardów zostawiając miast praktycznie niebronionym.. Mordercza salwa pocisków zdemolowała pluton który zjechał ze wzgórza, jednak tracąc od jego ognia kolejny combat team BMP. Unikając pocisków przeciwlotniczych z miasteczka Mi 24 wykończyły kolejny pluton na wzgórzu. Morale czołgistów upadło. Na prawej flance Meladze wreszcie zreorganizował T55 i ruszył atakiem oskrzydlającym w stronę miasta.

5th Turn/ 5 Tura
Fifth turn shown pushes towards the city By T55 and Infantry in BMP. Only loses were on German side with two platoon destroyed and another two suppressed (one by tanks, one by last salvo of AA hunting Mi24 that left the battle after this turn). In response 2 of Golikovs platoons were suppressed.

W piątej turze rozpoczeło się wykurzanie Niemców z miasteczka. Kosztem dwóch zsupresowanych plutonów po naszej stronie, czołgi Meladzego rozbiły dwa plutony i przygniotły kolejny. Odlatując do bazy śmigłowce rozproszyły jeden z ostrzeliwujących je rakietami przeciwlotniczymi plutonów.

6th turn/ 6 tura
German commander decided to try his last gambit. He moved his infantry from shrinking by each gunshot city, and decided top concentrate on BMPs.  He succeed in destroying one platoon and ambushed Golikovs own HQ unit killing this brave man.. Who known his Hero of the soviet union will be awarded posthumously. In response his men and Meladze T55 destroyed 2 platoon forcing Germans to retreat in panic. Unfortunately it was to much to Golikovs men whose touched by death of such a hero broke.   W jak się okazało ostatniej turze szalony dowódca niemiecki rozwinął broniącą miasta piechotę w M113 do ataku na batalion Golikova. Karle Gustawy przemówiły na małym dystansie niszcząc jeden pluton i w tragicznym wypadku uderzając w pluton dowódczy Golikowa ! kto mógł przypuszczać, że ten dzielny człowiek, tak radosny i pełen inicjatywy zaledwie kwadrans temu, usmaży się w swoim BWPie ? Najczyściej jednak Bohaterem Związku radzieckiego zostaje się pośmiertnie.. W krwawej jatce która natrapiła Niemcy stracili dwa plutony w tym dowódcę co było wystarczające by wpadli w panikę i oddali miasto zwycięzcom uciekając ostatnią wolną droga na zachód. Niestety zrozpaczeni śmiercią bohatera ludzie Golikova także stracili ducha walki i wycofali się.

Now soviet tanks reign in Griossenburg !!!! teraz w Grossenburgu królują radziecki czołgi !!

Jednym słowem Spearhead jest super !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...