piątek, 15 marca 2013

FAPLA regulars/ African Guerillas FAPLA - Forças Armadas Populares de Libertação de Angola was a Armed wing of MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) political party of later First president of Angola poet and revolutionary Agostino Neto. After Neto ascended to power and took control of the country FAPLA became official Angola military force. FAPLA faced many threats both internal opposition during fight for power in Angola (Portugal colonial forces, FANLA of Holden Roberto founded by Americans, and Chineese sponsored UNITA of Jonas Savimbi) and latter foreign intervention and guerrilla (UNITA who was later sponsored by USA and South Africa and direct South African intervention). MPLA base of influence includes the Ambundu ethnic group and the educated intelligentsia of the capital city, Luanda. The party  had links to European and Soviet Communist parties and its struggle for power was financed and supported by Communist bloc. Its main partner was Cuba with more than 50 thousand Cuban soldiers and personnel in culminating stages of civil war in lat 80 ties.
 Cuban camo grey lizard 
Not surprisingly almost all weapons used by FAPLA were of soviet origin. Main weapon being ubiquitous Ak rifle and supporting weapons being mainly RPD and latter RPK guns. In second rate territorial units there were vintage WWII era weapons like PPSh and SKS and DP saw. Uniforms were either random imported elements of different eastern and captured camouflages in earlier "Fight for independence" against Portugal period, and ex Portugal uniform very popular in their ex colonies and Cuban Grey lizard (similar to Portugal in looks).
FAPLA czyli Ludowe Siły Zbrojne Wyzwolenia Angoli rozpoczęły swoje istnienie jako zbrojna przybudówka Lewicowej partii MPLA Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli rewolucjonisty i poety Agostino Neto. Po przejęciu włądzy w ANgoli przez NETO  przekształciła się w oficjalne siły zbrojne tego kraju. FAPLA ścierało się z licznymi przeciwnikami zarówno w czasie walki o władzę w Angoli (FANLA Holdena Roberto wspierana przez USA oraz wspierana przez Chiny UNITA Jonasa Savimbi walczące przeciw Portugalczykom, a także przeciwko sobie) a następnie z wrogami wewnętrznymi w postaci wspieranej przez USA i RPA  UNITY oraz interwencji bezpośredniej armii RPA. MPLA była partia plemienna (jak wszystkie pozostałe) i opierała się w głównej mierze na plemieniu Ambundu oraz lewicującej inteligencji ze stolicy Luandy. Jego głównym partnerem w bloku państw DemokracjiLudowej była Kuba, która posiadała w Angoli ponad 50 tysięcy żołnierzy i doradców ym okresem walki o niepodległość gdzie nie było standaryzacji i bojownicy nosili zbieraninę zdobycznych i "darowanych" mundurów, stanowiły zestawy portugalskie, popularne w jej byłych koloniach, a potem kubańskie (bardzo podobne w kolorystyce i wzorach).
FAPLA was organized in soviet model. With three 10 man squads to a platoon. Each squad would have grenadier with RPG 2 or 7 and SAW gunner with RPD or RPK. So here comes my first Squad of FAPLA soldiers.
Pluton zorganizowany był na wzór sowiecki, z trzema 10 osobowymi drużynami w której  zwykle znajdował się  jeden lkm i jeden granatnik. 


My light color is a somewhere in the middle between Portugal and Cuban version. But i struggled to replicate such pattern in 15mm miniatures. Models are  OG African militia. Photos could be better - I still haven't mastered my new camera .. ;(

Jasny kolor munduru znajduje się gdzieś pomiędzy portugalskim a kubańskim więc może robić za oba zniekształcone afrykańskim słońcem. Figurki pochodzą od Old Glory. Zdjęcia nie są doskonałe, ale robię powolne postępy z nowym aparatem .. 
2 komentarze:

  1. Very nice looking figures!
    Phil.

    OdpowiedzUsuń
  2. Thanks.
    Later today I will post FAPLA mortar battery Ive finished for them.

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...